Ponúkame do prenájmu priestory v budove na Mlynárskej 15.


Dostali ste registračný kód?
   

Ponúkame bytové vodomery s rádiovým modulom

pre viac informácií kliknite na obrázok

Projekt Jazero - Modernizácia dodávky tepla na sídlisku Nad Jazerom
pre viac informácií kliknite na obrázok

07.01.2015
Havarijná služba
Zmena v poskytovaní havarijnej služby
01.10.2014
Režim dodávky kúrenia
TEHO - režim dodávky ústredného kúrenia
25.09.2014
Výzva
Výzva na otvorenie ventilov /hlavíc/ na vykurovacích telesách pri nábehu vykurovania