Ponúkame do prenájmu priestory v budove na Mlynárskej 15.

Dostali ste registračný kód?
   

Ponúkame bytové vodomery s rádiovým modulom

pre viac informácií kliknite na obrázok

Projekt Jazero - Modernizácia dodávky tepla na sídlisku Nad Jazerom
pre viac informácií kliknite na obrázok

19.05.2015
Vyúčtovanie za rok 2014
Prehľad bytových domov v ktorých zástupca vlastníkov prevzal vyúčtovania na doručenie.
13.05.2015
Ponuka prenájmu
Ponúkame do prenájmu priestory na Krakovskej 3
07.01.2015
Havarijná služba
Zmena v poskytovaní havarijnej služby
?>