Tel.čísloSlužbyPoznámky
7881001 Centrálny dispečing 7.30-16.00 prac.dni
7881011
7881005
nahlasovanie porúch 7.30-16.00 prac.dni
0944427964 p. Kovaľ (havarijná služba - voda, kúrenie) po pracovnej dobe
 Výťahy 
0800131415 OTIS Výťahy s.r.o. - NONSTOP pohotovostná služba  
0850123724 Schindler výťahy a eskalátory a.s. - NONSTOP pohotovostná služba  
0903606772 Pavol Tuchyňa Tuchyňa výťahy - NONSTOP pohotovostná služba  
0948943833 MS výťahy s.r.o. ( KAMU s.r.o.) - NONSTOP pohotovostná služba  
0915944266 Výťahy Východ, s.r.o - NONSTOP pohotovostná služba  
0905634214 Ing. Jozef Kaňuch - Liftkan - NONSTOP pohotovostná služba  
0800328328 Kone s.r.o. - NONSTOP pohotovostná služba  
0910955303 Výťahy Pardubice a.s.- NONSTOP pohotovostná služba  
0905491421 Výťahy - elektro Ladislav VRÁBEL - NONSTOP pohotovostná služba  
0905418162 Bobson s.r.o. - NONSTOP pohotovostná služba  
 Elektro 
0903068134 p.Mikolaj Palárikova 1
Palárikova 3
Lomonosovova 16-18
0907995037 Jozef Horniak - ELCAS Turgenevova 16,18,20
0905468179 LENERX, s.r.o. Komenského 41,43
0905400044 KR-Elektro, Štefan Krešák Južná tr. 20, 24, 28, 30, 32, 36
Žižkova 31,33
0905837874 Bandák Jozef Bukovecká 2
0905184696 p.Šerfőző ostatné domy
 Plyn 
0905412962
0905412963
AZ plus - Ing. Frnčo
AZ plus - Ing. Mitro
Južná tr.20, 24-36
Palárikova 3,5
Lomonosovova 14-38
Turgenevova 2-34
0944427964 p. Kovaľ ostatné domy
0918563279 NAMONT - elektro, plyn, voda, kúrenie Levočská 1
Družicová 1,2,3
Čingovská 9
Baltická 1,2,3,4
Vojvodská 8,10,12,14
Raketová 4,5,6
Baltická 5,6,7,8
Žižkova 41,43,45
 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 
7952777 Call centrum www.vodarne.eu
 Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Košice 
6360999
6360991
dispečing www.teho.sk
 Tepláreň Košice, a.s. 
6192444
6741749
0918800242
NONSTOP dispečing www.teko.sk
 
055/3012345 Opravy spoločnej televíznej antény - p. Mičko  
02/59422222 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. www.upc.sk