Realizácia: 2014-2015, kolaudácia 2016

Financovanie: 25% vlastné zdroje, 75% ŠFRB

Rozsah obnovy: zateplenie, odstránenie systémovej poruchy - sanácia loggií, rekonštrukcia vstupného schodiska a spoločných priestorov

001
002