Realizácia: 2015-2016, kolaudácia 07/2016

Financovanie: 25% vlastné zdroje, 75% ŠFRB

Rozsah obnovy: zateplenie, odstránenie systémovej poruchy - sanácia loggií, výmena výťahu, iná modernizácia bytového domu

001
002
003
004
005