Realizácia: 1.etapa 2013-2014, 2.etapa 2015, kolaudácia 07/2016

Financovanie: 25% vlastné zdroje, 75% ŠFRB

Rozsah obnovy: 1.etapa: zateplenie štítu, 2.etapa: zateplenie fasády a strechy, sanácia loggií, výmena výťahu, výmena spoločných rozvodov ELI, iná modernizácia bytového domu - pokládka dlažby a maľby v spoločných priestoroch

001
002
003
004