Realizácia: 2014-2015, kolaudácia 2015

Financovanie: 20% vlastné zdroje, 80% ŠFRB

Rozsah obnovy: zateplenie budovy, zateplenie strechy, výmena výťahov, odstránenie systémovej poruchy - sanácia loggií

001
002
003
004