K dnešnému dňu máme v správe 5907 bytov 20 nebytových priestorov vo vlastníctve.

Garážový dom so 116 garážami objekte Šafránová záhrada I. tiež 77 skladových priestorov a 88 garážových státí v objekte Herberia.V objekte TITUS Klimkovičova ( Ul.na Grunte) 122 garážových státí a 49 „ iných“ nebytových priestorov.  Objekt Šafránová záhrada II. 35 skladov a 35 garážových státí . Rezidencia Albelli 3 x nebytové priestory a 423 garážových státí.

Krakovská 1,2,3,4,5,6 Oštepová 2,3,4 Talinská 2,3 Skladná 1B-garážové státia
Užhorodská 1 Oštepová 5,6,7 Talinská 4,5 Alvinczyho 24,26,28,30,Bellova 6
Baltická 1,2,3,4 Košťova 2,4 Talinská 9 Alvinczyho 26-garážové státie
Baltická 5,6,7,8 Košťova 6,8 Talinská 10 Palárikova 12,14,16,18,20
Baltická 13,14,15,16 Fejova 6,8,10,12 Talinská 11 Junácka 10
Bukovecká 1 Fejova 2,4 Topoľova 18  
Bukovecká 2 Južná tr. 13 Mudroňova 34  
Bukovecká 3 Južná tr. 19 Mudroňova 36  
Bukovecká 5,6,7 Južná tr. 20 Rastislavova 1,3,5  
Bukovecká 8,9,10 Južná tr. 24 Rastislavova 2,4,6  
Bukovecká 11,12,13 Južná tr. 22 Rastislavova 10,12,14  
Bukovecká 14,15,16 Južná tr. 26 Rastislavova 41  
Čiernomorská 3 Južná tr. 30 Rastislavova 52,54,56  
Amurská 7 Južná tr. 39 Čakateľská 999  
Amurská 8 Južná tr. 37 Južná tr. 28  
Amurská 9 Južná tr. 45 Levočská 3  
Irkutská 5,6 Južná tr. 43 Mlynárska 15  
Jenisejská 49,51,53,55 Južná tr. 41 Topoľova 20  
Ladožská 7,8,9,10 Južná tr. 28 Garáže - Južné mesto  
Ladožská 11,12 Južná tr. 36 Garáže - Jazero  
Ladožská 13,14,15,16 Južná tr. 32 Garáže - Terasa  
Polárna 2,4,6,8 Južná tr. 34 Garáže - Letná  
Polárna 10,12,14 Turgenevova 2 Garáže - Severné mesto  
Polárna 16,18,20 Turgenevova 4 Južná tr. 28  
Poludníková 1,3,5 Turgenevova 6 Trieda SNP 52  
Poludníková 2,4,6 Turgenevova 8,10 Levočská 1  
Rovníková 7 Turgenevova 12,14 Komenského 41,43  
Gagarinovo 1, 2, 3 Turgenevova 16,18,20 Čingovská 9  
Sputniková 13,14,15 Turgenevova 22,24 Ďumbierska 3  
Družicová 1,2,3 Turgenevova 26,28,30,32,34 Raketová 1/A  
Stálicová 2,4,6 Lomonosovova 36,38 Uherova 6  
Stálicová 8,10,12 Lomonosovova 32,34 Čingovská 9  
Stálicová 14,16,18 Lomonosovova 28,30 Drevný trh 5  
Galaktická 1,3,5,7 Lomonosovova 24,26 Vojvodská 8,10,12,14  
Palárikova 2,4,6,8,10 Lomonosovova 20,22 Vojvodská 8-sklady  
Palárikova 1 Lomonosovova 14,16,18 Vojvodská 8-garážové státie  
Palárikova 3 Važecká 2,3 Baltická 5,6,7,8  
Palárikova 5 Važecká 4,5 Raketová 4,5,6  
Palárikova 7 Važecká 6,7 Žižkova 41,43,45  
Jantárová 2 Žižkova 23,25 Žižkova 41,43,45-sklady  
Jantárová 4 Žižkova 27,29 Žižkova 41,45-garážové státie  
Rosná 2,4 Žižkova 31,33 Cyklistická 5  
Rosná 6,8,10 Jánošíkova 1,2 Ulica na Grunte 2  
Rosná 12,14,16 Jánošíkova 3,4 Skladná 1A,1B,1C  
Oštepová 2,3,4 Talinská 6,7,8 Skladná 1A,1B,1C-sklady