Vážení klienti,

Správcovské bytové družstvo IV Košice v snahe rozširovať a skvalitňovať svoje služby poskytuje svojim klientom aj elektronické služby. Radi by sme Vás na tejto stránke informovali o formách/spôsobe poskytovania týchto elektronických služieb:

I. Verejné informácie

Prvá základná forma poskytovania elektronických služieb je samotná webová stránka www.sbd4ke.sk , ktorá je prístupná pre každého klienta. Na týchto verejných stránkach sa naši klienti môžu dopracovať k základným informáciám ako sú napríklad: naše služby, aktuality, kontakty, dokumenty potrebné k niektorým úkonom, poruchy, odstávky a podobne. V ponuke "napíšte nám", nás môžete kontaktovať elektronicky cez kontaktný formulár alebo priamo na uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu. Informácie uvádzané na stránkach sú priebežne aktualizované. Z tohto titulu odporúčame klientom, aby naše stránky sledovali priebežne. Služba je bezplatná.

II. Rozšírené elektronické služby - portál POSCHODOCH

Druhá forma  poskytovania elektronických služieb je určená pre užívateľa, ktorému spravujeme byt/priestor. Klient touto cestou dostane informácie o svojom byte, vchode/domu. Má možnosť dostať sa k  svojim privátnym informáciám ako  prehľad platieb, predpis, ročné vyúčtovanie, odpočty meračov a podobne a tiež k informáciám vchodu/domu ako zápisnice domu/vchodu, fond prevádzky údržby a opráv, zoznam faktúr, konštrukčné prvky, revízie, výsledky výberových konaní a podobne. Klient bude od nás dostávať notifikačné SMS správy na mobilný telefón týkajúce sa rôznych informácií ako napríklad: odstávky služieb v dome, konania schôdzí, termíny odpočtov bytových meradiel a podobne. Odporúčame našim klientom využiť túto formu elektronických služieb z titulu perspektívneho a pohodlného spôsobu komunikácie s nami. Pre získanie prístupu k tejto forme elektronických služieb, je potrebné zaregistrovať sa cez Internet prostredníctvom registračného kódu - návod na registráciu nájdete tu kliknutím na tento odkaz. Vzor zmluvy s podmienkami o poskytovaní si môžete prečítať tu (PDF). Tieto informácie sú poskytovné cez portál www.poschodoch.sk z nášho informačného systému a sú aktualizované denne. Rozsah služieb je neustále rozvíjaný v spolupráci našim dodávateľom IS. Služba je spoplatnená, cena za službu je 0,46 € s DPH za mesiac.

Elektronická služba eSIPO – Slovenská pošta, a.s.

Radi by sme Vám dali do pozornosti možnosť využívania elektronickej služby eSIPO poskytovanú Slovenskou poštou. Online aplikácia eSIPO umožňuje elektronický prístup k Vášmu kontu pre službu SIPO. Prehľadným spôsobom Vám poskytuje informácie o SIPO dokladoch za aktuálny mesiac a predchádzajúce obdobia, ako aj informácie o všetkých Vašich platbách. eSIPO Vám navyše umožňuje online úhradu Vašich SIPO dokladov prostredníctvom platobných portálov vybraných bánk z pohodlia Vášho domova. Prístup k eSIPO získate po vyplnení registračného formulára v aplikácii, ktorú nájdete na internetovej stránke Slovenskej pošty v časti eSlužby. Služba je bezplatná.

Prezentácia (PDF)